עקירת שיני בינה כלואות

תיאור הטיפול

זיהום בשיני בינה הינו בעיה שגרתית העלולה להסתיים בזיהום חריף ואף אשפוז בבית חולים לצורך ניקוז. מיקום שיני הבינה ברקסת העצב של הלסת והלשון מחייבים מיומנות גבוהה וניסיון. במרכזנו, אנו מבצעים עשרות עקירות שיני בינה בחודש על ידי רופאים מומחים. בחלק מהמקרים אנו מבצעים עקירות של כל ארבעת שיני הבינה תחת סדצייה או הרדמה כללית, דבר המונע את אי הנוחות והחשש לקראת הפעולה, וכמו כן, מקצר את זמן ההתאוששות ואובדן ימי העבודה או הלימודים והחזרה לשגרה.