תקנון האתר

התקנון
תקנון האתר מהווה הסכם בין המשתמש לבין רופא השיניים. על מנת להשתמש באתר, על המשתמש לקרוא ולהבין את כל תנאי ההסכם ולהסכים להם.

השימוש באתר
השימוש באתר מותר רק לצרכי מידע, אך אין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות. אין לעשות באתר שימוש למטרות לא חוקיות או לפעילויות שעשותן עשויות להזיק לרופא השיניים או לצדדים שלישיים.

פרטיות
אנו מכירים את חשיבות הפרטיות ללקוחות שלנו ואנו עושים כל המאמץ הנדרש כדי להגן על המידע האישי שלכם. אנו מתחייבים לא לחשף את המידע הזה לצדדים שלישיים. בנוסף, אנחנו עושים שימוש במערכות אבטחה חזקות כדי להגן על המידע האישי שלכם מפני גניבה, אובדן או שימוש לרעה.

תשלום
כל התשלומים עבור השירותים המוצעים על ידי רופא השיניים צריכים להיות מתאימים למחירים המפורטים באתר. על המשתמש לבחור את אמצעי התשלום הרלוונטיים ולמלא את פרטי התשלום הרלוונטיים. אם יש לכם שאלות או בעיות עם התשלום, נשמח לקבל אותם ולעזור.

אחריות
רופא השיניים אינו אחראי לנזק שנגרם משימוש באתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. על המשתמש לקחת בחשבון כי זכויותיו הן עשויות להיות מוגבלות תחת תנאי התקנון.

תודה רבה על קריאת התקנון שלנו. אם יש לכם שאלות או בעיות, נשמע לקבל אותם ולעזור.